Energetický regulační úřad (ERÚ)

byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí předseda, kterého podle § 17b odstavce 2 energetického zákona na dobu 6 let jmenuje prezident republiky na návrh vlády.

S účinností od 1. srpna 2011 vláda jmenovala předsedkyní úřadu Ing. Alenu Vitáskovou. Předsedkyni úřadu zastupují místopředsedové, kteří řídí jednotlivé sekce.

Působnost ERÚ:

- regulace cen

- podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla

- ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů

- ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí

- šetření soutěžních podmínek

- spolupráce s ÚOHS

- podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích

- výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích

Chcete vaše možnosti
probrat osobně?

Zanechte nám telefonní číslo, na které vám
zavoláme a domluvíme si s vámi schůzku.

Ozveme se do 48 hodin

contact ilustration

Uvažujte s.r.o.

Pracujeme běžně po celé ČR.

+420 737 960 759

energie@uvazujte.cz

Naše pobočky

Česká Třebová
Hýblova 1206
Zobrazit na mapě

Moravská Třebová
Marxova 156/5
Zobrazit na mapě

Napište nám

 
 
 

Odesláním této zprávy souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro účely vzájemné komunikace a marketingových sdělení. Svěřené údaje budeme pečlivě střežit dle Zákona č. 480/2004 Sb. a slibujeme Vám, že je nikdy nebudeme sdílet se třetími stranami.